vufinder
The ALCOTT Catalog --- equipping you to serve the Church and fulfill the Great Commission

Sions wee-klaghe, of, Klaer en waerachtig vertoog van den gansch droeven toestant der kercken inde valeyen van Piemont

soo als deselve blijckt uyt twee publijcke brieven, eene van de kercke van Geneven gheschreven aen de E. Classe van Walcheren, en een ander van de voorsz. valeyen, gheschreven aen die van Geneven /

welcke beyde door ordre des E. Classis voornoemt zijn uyt het Latijn en Frans overgheset, en tot noodigh' informatie vande goede ingesetene onses vaderlants in 't licht ghegheven ; met een voor-reden uyt last des-selven E. Classis daer by ghevoeght.

No Cover Image
Format: Book
Language: Dutch
Published: Te Middelburgh : Gedruckt by Henrick Smidt, 1662
Series: Waldenses ; RMW-108.
Subjects: Waldenses > History > Piedmont > Italy > 17th century.
Waldenses > Early works to 1800.
Piedmont (Italy) > Church history > 17th century.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!

Microfiche

Call Number:
BX4880 . S67 1662
Available


Search Options

Find More

Need Help?